ISO standartai žaislų gamyboje

ISO standartai žaislų gamyboje />

2020/01/03

Kiekviena gamybos šaka turi savo standartų ir taisyklių rinkinį. Žaislų gamybos pramonėje yra keletas geriausios praktikos pavyzdžių ir standartų, kurių gamintojai privalo laikytis, kad pagamintų saugius ir aukštos kokybės žaislus. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ang.k. International Organization for Standardization) (ISO) pateikia daugybę standartų, kurie padeda įmonėms veikti efektyviai ir saugiai. ISO standartuose aprašytomis gairėmis užtikrinama, kad visi gaminiai atitiktų visuotinius saugos, kokybės ir eksploatacinių savybių lūkesčius. Aptarkime, kokie yra ISO standartai, susiję su žaislų gamybos procesu?

ISO 9001 - Kokybės vadybos sistemos standartas

Vienas svarbiausių žaislų ISO standartų yra ISO 9001. Tai kokybės vadybos sistemos standartas, apimantis visus gaminių kokybės ir gamybos valdymo aspektus. Šiuo standartu siekiama sukurti struktūrą, kuri padėtų įmonei gaminti saugius ir patikimus gaminius. Šiuo standartu remiasi ne tik žaislų gamybos įmonės, jis svarbus ir naudingas visų gamybos pramonės šakų įmonėms. ISO 9001 padeda bendrovėms suprasti su gamybos procesu susijusią riziką ir atlikti pakeitimus šiai rizikai sumažinti. Jis taip pat padeda organizacijoms įvertinti savo veiklos rezultatus ir sukurti efektyvesnį gamybos procesą. Standartą sudaro penkios dalys: - Tikslas - Kokybės politika - Organizaciniai aspektai - Gaminio realizavimas - Vadovybės atsakomybė.

ISO 14001 - Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas

Ši sistema padeda įmonėms mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Tai taikoma ir pačiam gamybos procesui. Šio standarto tikslas - sukurti planą, pagal kurį būtų nustatytos sritys, galinčios sukelti aplinkos taršą, ir nustatyti būdai šiai rizikai sumažinti. ISO 14001 ypač aktualus žaislų gamintojams, kurie naudoja natūralias arba sintetines medžiagas. Jis padeda šioms įmonėms sumažinti poveikį aplinkai, nes pasirenkamos mažiau kenksmingos medžiagos. Pavyzdžiui iš biologiškai suyrančių medžiagų gaminamus ekologiškus žaislus. Daugiau apie ekologiškus žaislus skaitykite čia.

ISO 19011 - Žaislus gaminančių procesų ir organizacijų audito gairės

ISO 19011 - tai standartas, skirtas žaislus (ir ne tik) gaminančių procesų auditui. Jis padeda organizacijoms atlikti tyrimus, kuriais vertinama gaminių kokybė. Šis standartas ypač naudingas audituojant organizacijas, gaminančias žaislus Europos rinkai. ISO 19011 standartai labai panašūs į ISO 9001. Pagrindinis skirtumas tas, kad ISO 9001 naudojamas esamai kokybės vadybos sistemai vertinti, o ISO 19011 - procesams ir organizacijoms, gaminančioms žaislus, vertinti.

ISO 50001 – energijos vadybos sistemų standartas.

Tai dar vienas standartas, ypač aktualus žaislų gamybos procesui. Šis standartas gali padėti organizacijoms sumažinti energijos suvartojimą ir anglies dioksido išskyrimo į aplinką sumažinimą gamybos procese. Jis suteikia įmonėms galimybę matuoti energijos suvartojimą ir nustatyti tobulinimo tikslus.

Žaislų gamybos pramonė yra griežtai reglamentuojama, dėl to žaislų gamybos procesas yra gana sudėtingas ir kelia įmonėms išskirtinių iššūkių (daugiau apie ES reguliavimą žaislų rinkoje skaitykite čia). Tačiau šiuos iššūkius galima išspręsti laikantis ISO gamybos standartų, kurie padeda įmonėms gaminti saugius, aukštos kokybės žaislus. Nesvarbu ar tai būtų žaislai kūdikiams ar vyresniems vaikams pavyzdžiui: medinės virtuvėlės, mediniai konstruktoriai, lėlės kūdikiai ar kt., visi jie turėtų ne tik džiuginti įvairaus amžiaus klientus, tačiau ir būti saugūs bei kokybiški.